• Home
  • Advies & onderzoek

Advies & onderzoek

Boomveiligheidscontrole BVC

Een veelgebruikte methode voor een boomveiligheidscontrole is de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Dit houdt in dat we bomen rondom en van top tot teen controleren op uitwendige symptomen. Deze uitwendige symptomen kunnen een uiting zijn van mechanische verzwakkingen.

Stabiliteitsbeoordeling

Om inzicht te krijgen in hoe stevig een boom verankerd is in de bodem voeren we een stabiliteitsonderzoek uit.

Nader onderzoek

Wanneer we tijdens de boomveiligheidscontrole (VTA, BVC, DIB) gebreken of verzwakkingssymptomen (zoals bijvoorbeeld een holte) zien, bestaat de kans dat de boom verzwakt is. Een boom kan dan breukgevaarlijk zijn, maar uit meerdere wetenschappelijke studies is gebleken dat holle bomen niet per sé onveilig zijn.

Verplantbaarheid

Verplanten van bomen vergt een goede voorbereiding.

Groeiplaatsonderzoek

Boomwortels ondervinden ondergronds soms weerstand die de wortelontwikkeling belemmert. Als de bodem verdicht is (bodemcompactie, verharding), gaat de bodemstructuur verloren en neemt de activiteit van het bodemleven af.
Met een penetrologger met bodemvochtmeter kunnen we de indringingsweerstand en het bodemvochtgehalte meten.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Als een gebied op de schop gaat is het belangrijk om aandacht te hebben voor de bestaande bomen in het plangebied. Een Bomen Effect Analyse (BEA) beschrijft objectief wat de verwachte effecten zijn van de (bouw)activiteiten op de bomen.

Boomtaxatie

Wanneer er boomschade is ontstaan, heeft u als boomeigenaar recht op een passende vergoeding. De eerste stap is het vaststellen van de monetaire schade door een onafhankelijk boomtaxateur.

Boombeheer en -beleid

In een boombeheerplan stellen we een toekomstvisie op voor een park, landgoed of gemeente. Hierbij zetten we een stip op de horizon waar de komende jaren naartoe wordt gewerkt.

Advies & onderzoek

Laat u in de aanloop naar uw bouwproject of herinrichtingsproces bijstaan door onze professionals.

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)