Zwamaantasting

Zwamaantasting

Welke zwamaantastingen zijn er?

Zwamaantastingen worden veroorzaakt door paddestoelen. Zwamaantastingen kunnen bruinrot, witrot of moderrot veroorzaken in bomen.

Bruinrot

Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) en berkenzwam (Piptoporus betulinus) zijn voorbeelden van zwammen die bruinrot veroorzaken bij bomen. Bij bruinrot wordt hoofdzakelijk cellulose en hemicellulose afgebroken. De boom verliest hierdoor het vermogen om trekkrachten op te vangen. Het hout wordt bros.

Witrot

Enkele veel voorkomende witrotters zijn de honingzwam (Armillaria sp.) en de tonderzwam (Ganoderma sp.).

Bij witrot breken schimmels hoofdzakelijk lignine af. Witrot komt relatief veel voor in loofbomen, omdat het lignine makkelijk afbreekbaar is in loofbomen. Door witrot wordt het hout sponsachtig. De boom verliest daardoor het vermogen om drukkrachten op te vangen.

Moderrot

De korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta) is een voorbeeld van een zwam die moderrot veroorzaakt. Met moderrot bedoelen we dat de aantasting eigenlijk niet goed in te delen is in bruinrot of witrot.

Welke maatregelen?

Als er zwammen op een boom zitten, is het verstandig om de boom te laten inspecteren, bijvoorbeeld met de VTA-methode (Visual Tree Assesment). Als takken of de complete boom gevaar opleveren, snoeien, kappen of rooien we de boom.

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)