CO2

CO2

CO2-prestatieladder

Boomtotaalzorg brengt jaarlijks het directe en indirecte verbruik van fossiele brandstoffen in kaart met de CO2-prestatieladder. We streven ernaar om onze directe en indirecte emissies in 2023 met 3% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2020. Met behulp van de  Maatregelenlijsten van SKAO  en met de input van onze medewerkers hebben we een reductieplan opgesteld. Het energieactieplan toont dat we goed op weg zijn om onze doelen te halen.

Zie voor onze gegevens: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Boomtotaalzorg_B_V

De reductiedoelstellingen van Boomtotaalzorg zijn hier te lezen:

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)